Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Rakvice

Návštěv :
Celkem : 7721
Týden : 14
Dnes : 1
Obecní knihovna( www.knihovnarakvice.webk.cz )
Obec Rakvice( www.rakvice.cz )
Informace pro knihovny (z Národní knihovny ČR)( www.knihovnam.nkp.cz )
Svaz knihovníků a informačních pracovníků( www.skip.nkp.cz )
Národní knihovna České republiky( www.nkp.cz )
Moravská zemská knihovna Brno( www.mzk.cz )
Ministerstvo kultury ČR( www.mkcr.cz )
Ministerstvo informatiky ČR( www.mvcr.cz/micr/index.html )
O knihách a spisovatelích( www.citarna.cz )
Městská knihovna Břeclav( www.knihovna-bv.cz )
Knihovní zákon č. 257/2007 Sb. včetně novel( http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-z )
Zákon o svobodném přístupu k informacím( http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/svobodny-p )