Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Rakvice

Magnesia Litera Babička a dědeček do školky
Návštěv :
Celkem : 8984
Týden : 8
Dnes : 0
Informace pro knihovny (z Národní knihovny ČR)( http://www.knihovnam.nkp.cz )
Knihovní zákon č. 257/2007 Sb. včetně novel( http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-z )
Městská knihovna Břeclav( http://www.knihovna-bv.cz )
Ministerstvo informatiky ČR( http://www.mvcr.cz/micr/index.html )
Ministerstvo kultury ČR( http://www.mkcr.cz )
Moravská zemská knihovna Brno( http://www.mzk.cz )
Národní knihovna České republiky( http://www.nkp.cz )
O knihách a spisovatelích( http://www.citarna.cz )
Obec Rakvice( http://www.rakvice.cz )
Obecní knihovna( http://www.knihovnarakvice.webk.cz )
Svaz knihovníků a informačních pracovníků( http://www.skip.nkp.cz )
Zákon o svobodném přístupu k informacím( http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/svobodny-p )